Rybářský e-shop T-sport Kladno

2222Výstřižek

Spolupráce s T-sport KLADNO zahrnovala tvorbu nového e-shopu včetně tvorby kompletního obsahu. Copywriting vytvořený k analyzovaným klíčovým slovům, tvorba obsahu a popisků jednotlivých kategorií produktů. Nasazen byl balíček služeb digitální marketing komplet. E-shop byl napojen na sociální sítě. V pravidelných aktualizacích jsou prováděny úpravy pro snadnou čitelnost webu pro vyhledávače. Provedli jsme zápis do oborových katalogů, nastavení statistického nástroje Google Analytics a další kroky pro zvýšení návštěvnosti z různých kanálů.