Resi Třeboň

38Výstřižek

Spolupráci jsme zahájili doporučením konkrétních bodů pro správnou čitelnost webu ve vyhledávačích, úprav obsahu a struktury webu, včetně pojmů a názvů vybraných sekcí dle analýzy klíčových slov. Propagace byla podpořena texty pro 4 stránky s důležitými klíčovými slovy, úpravou struktury zpětných odkazů a jejich postupné ruční budování. Průběžně vybíráme ze svého portfolia blogy a online magazíny, které jsou tematicky relevantní vůči oboru klienta. Zde oslovujeme blogery se zadáním pro publikaci PR článků, komunikující značku se zaměřením na klíčová slova. Provedli jsme analýzu správných zápisů firmy v důležitých internetových katalozích a využití dalších zdrojů návštěvnosti. Nastavili jsme v Google Analytics nový konverzní cíl, který měří, jak často a z jakých zdrojů návštěvníci webu vkládají zboží do košíku.