PS světelné zdroje s.r.o. Louny

1 Výstřižek

Pro www.svitime.eu byl vytvořen kompletně nový e-shop, včetně plnění textem i rozsáhlou galerií obrázků, cíleně psané popisky k produktům s použitím klíčových slov. K webu byl nasazen základní marketing, který obsahuje úpravy pro snadnou čitelnost webu pro vyhledávače, zápis do oborových katalogů, nastavení statistického nástroje Google Analytics a další kroky pro zvýšení návštěvnosti z různých kanálů. E-shop je pravidelně odborně kontrolován, analyzujeme klíčová slova, obsah i chování  návštěv. Pro vyšší účinnost byly nasazeny i zpětné odkazy a posílena struktura webu.