Krby Pelant Most

4 Výstřižek

Pro klienta byla provedena základní analýza webu s následnou úpravou technických parameterů webu, aby byly stránky lépe čitelné pro vyhledávače. Zapracovali jsme nové texty pro důležité vybrané podstránky. Zároveň jsme upravili texty na webu i mimo webové stránky s cílem zvýraznit konkurenční výhodu klienta. Upravili jsme zápis na Google Maps, strukturu zpětných odkazů a jejich postupné ruční budování. Průběžně vybíráme ze svého portfolia blogy a online magazíny, které jsou tematicky relevantní vůči oboru klienta. Zde oslovujeme blogery se zadáním pro publikaci PR článků, komunikující značku se zaměřením na klíčová slova. Provedli jsme analýzu správných zápisů firmy v důležitých internetových katalozích a využití dalších zdrojů návštěvnosti a upravili zápis v katalogu firmy.cz s cílem maximálně využít všech možností, které tento katalog v nové úpravě poskytuje. Založili jsme firemní profil na Facebooku a Google +, registrovali do katalogu pro řemeslníky pro poptávky z internetu.