Lead Solutions

Vaše marketingová řešení 

Off-line a On-line marketing do všech regionů

CO JE FRANCHISING ?

Franchising je prakticky pronájem práv k podnikání, kdy jedna strana poskytuje licenci a zaběhnutou obchodní značku a druhá strana podle určených pravidel pod touto značkou samostatně podniká.


Franchising umožňuje sdílet identifikační značku, úspěšný způsob podnikání, osvědčený marketing a distribuční systém. Obchodní vztah je definován franchisovou smlouvou, která vymezí práva a povinnosti na obou stranách, tedy u franchisanta i franchisora.


Vyzkouší-li někdo před Vámi určitý podnikatelský záměr a poskytne Vám následně informace a zkušenosti, je to velká pomoc do začátku. Za vašimi zády stojí značka, která již má své určité jméno a postavení. Vy můžete po podpisu franchisingové smlouvy začít podnikat prakticky okamžitě.


Ostatní franšízy a provozovatelé jejich jednotek nejsou vaší konkurencí, právě naopak. Vašim společným cílem je zachování kvality a zvyšování prestiže obchodního jména franchisy. Při dobré aplikaci získaného KNOW-HOW jméno společnosti roste. Jako například značka CocaCola, nebo také McDonald’s


Ve franchisingu podnikáte pod svou vlastní firmou, u nás v ČR, tedy máte IČ. Veškeré vybavení provozoven je majetkem Vaší společnosti, ale zároveň využíváte zakoupené KNOW-HOW, obchodní značku atd.

 

NAŠE   V I ZE

Nechceme být pro naše klienty vzdálenou metropolitní společností ukrytou za pečlivým marketingem. Jsme pro vás přímo zde, ve Vašem regionu.  Rádi se staneme vaším plnohodnotným partnerem..